Historia Orlika

20 listopada 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie zespołu boisk wybudowanych w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012„.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które powinno być konsekwentnie realizowane przez państwo. Twórcy projektu kładą duży nacisk na popularyzację aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

W skład zespołu boisk wchodzą: boisko do koszykówki oraz boisko do piłki nożnej. Zarówno jedne jak i drugie pokryte są sztuczną nawierzchnią odpowiadającą charakterowi gier na nich rozgrywanych. Kompleks uzupełniony jest o szatnie i natryski dla osób korzystających z „Orlika„.

W maju 2010r. Włocławek po raz pierwszy wziął udział XVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Turniej odbywać się będzie w dniach od 26 maja do 1 czerwca br. w całej Polsce. Szacuje się, że w naszym mieście w zawodach startować będzie ok. 4 tys. dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Część imprez związanych z tym turniejem odbędzie się na boiskach „Orlik” przy Zespole Szkół Elektrycznych.

Comments are closed.